Dane Firmy

YLF SP. Z O.O. – JANA MATEJKI 6A, 86-032 NIEMCZ,
WPISANY DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XII WYDZIAL GOSPODARCZY POD NUMEREM KRS: 0000585291, NIP: 554-29-33-015 , REGON: 362987448
WYSOKOSC KAPITALU ZAKLADOWEGO: 10 000,00 PLN, OPŁACONY W CAŁOŚCI