AeroShell Turbine Oil 560 jest olejem trzeciej generacji o wysokich parametrach wydajnościowych  zawierającym w sobie dodatki podwyższające parametry temperaturowe i zapewniające lepszą stabilności jeżeli chodzi o utlenianie.